Strona główna

Witamy w projekcie FOOTPRINT. Czym jest projekt FOOTPRINT? FOOTPRINT to innowacyjny projekt, którego celem jest budowanie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych w celu zwiększenia świadomości młodych ludzi na temat zmian klimatu!

W dzisiejszym świecie zmiana klimatu jest problemem globalnym, a dzisiejsi młodzi cyfrowi tubylcy są kluczowymi strażnikami planety w przyszłości. Konieczne jest podjęcie działań na poziomie indywidualnym i społecznym, aby
zmiany ludzkich przyzwyczajeń, przyjęcia bardziej przyjaznych dla środowiska wzorców produkcji i konsumpcji oraz znalezienia rozwiązań dla wyzwania, jakim są zmiany klimatu, przed którym wszyscy stoimy. Projekt FOOTPRINT ma na celu promowanie jakości i innowacyjności poprzez budowanie umiejętności osób pracujących z młodzieżą w celu wspierania ich w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi; oraz zachęcanie młodych ludzi do zostania liderami i osobami wywierającymi wpływ na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Projekt FOOTPRINT oferuje program szkoleń stacjonarnych, program szkoleń w zakresie tworzenia filmów za pomocą smartfonów oraz zestaw zasobów szkoleniowych dotyczących świadomości ekologicznej, które wspierają młodzież i osoby pracujące z młodzieżą. Aby zachęcić młodych ludzi do krytycznego i proaktywnego myślenia o środowisku, osoby pracujące z młodzieżą muszą najpierw podnieść swoje kwalifikacje w zakresie budowania umiejętności cyfrowych, aby zwiększyć świadomość zmian klimatycznych i ułatwić młodym ludziom interwencję edukacyjną.

Dzięki temu FOOTPRINT ma na celu budowanie kompetencji młodych ludzi, aby zmaksymalizować ich potencjał i możliwości w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Rozwój zasobów w projekcie FOOTPRINT ma na celu wzmocnienie młodych ludzi poprzez budowanie umiejętności cyfrowych, które zmotywują i zainspirują ich do podjęcia działań na rzecz klimatu.

O nas

FOOTPRINT proponuje nowe podejście do promowania rozwiązań w zakresie wpływu zmian klimatycznych poprzez proces tworzenia filmów. Poprzez programy szkoleniowe i zestaw zasobów edukacyjnych, projekt FOOTPRINT oferuje interaktywne, praktyczne i atrakcyjne podejście do tematu budowania umiejętności cyfrowych, które aktywnie wspierają świadomość ekologiczną.

W trakcie trwania projektu FOOTPRINT partnerzy projektu z Polski, Irlandii, Hiszpanii, Czech, Grecji i Portugalii pracują z młodymi ludźmi i osobami pracującymi z młodzieżą w każdym z krajów partnerskich nad oceną, rozwojem i budową kluczowych umiejętności i kompetencji interdyscyplinarnych potrzebnych w dzisiejszym nowoczesnym, cyfrowym i zmieniającym się społeczeństwie.

pexels-arina-krasnikova-6016377

Materiały edukacyjne

IO1 – Program Treningowy

Szkolenie w miejscu pracy będzie kładło znaczący nacisk na pracę z wykorzystaniem nietradycyjnych metod nauczania osadzonego i opartego na dociekaniu oraz na wykorzystanie wszechobecności nowych środowisk nauczania online. Będzie ono badać różne role edukatorów i pracowników wspierających w tych środowiskach. Proponowane zasoby kluczowych kompetencji potencjalnie wprowadzą szeroki zakres nowych środowisk edukacyjnych do procesu uczenia się, zwłaszcza platformy mediów społecznościowych.

IO2 - Program szkoleniowy w zakresie tworzenia filmów za pomocą smartfonów

FOOTPRINT proponuje zupełnie nowe podejście do nabywania kluczowych umiejętności interdyscyplinarnych poprzez tworzenie filmów za pomocą smartfonów w kontekście zmiany klimatu. Będzie ono obejmowało szereg dostosowanych do potrzeb podejść do nauki, aby zaangażować młodych ludzi i zbudować ich pewność siebie i kompetencje. Oprócz szerokiego zakresu umiejętności administracyjnych, kreatywnych i technicznych, które zostaną uwzględnione w programie szkoleniowym w zakresie tworzenia filmów, uwzględnione będą inne kluczowe umiejętności interdyscyplinarne, które zostaną uwzględnione w proponowanej metodologii uczenia się opartej na dociekaniu i obejmują one:

- Badanie: świadomość zmian klimatycznych; zrozumienie własnego śladu węglowego; podejmowanie inicjatyw; krytyczne myślenie.

- Nauczanie wbudowane: umiejętność liczenia, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne.

IO3 - Zestaw zasobów szkoleniowych dotyczących świadomości ekologicznej

Environmental Awareness Training Resource Toolkit
Partners will develop 12 training resources that look at different environmental themes such as waste management, sustainable travel, ethical fashion, consumer habits, energy consumption, food production, water conservation, etc. The full list of topics will be agreed at the first partner meeting. 12 different, thought provoking, training resources will be produced to help inform the youth target group about the environmental consequences of unsustainable practices that are accelerating climate change.

Partnerzy projektu

AKLUB

Czech Republic

News

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Zaangażuj się

Aby zaangażować się i wesprzeć nasz projekt, znajdź i śledź nas na Facebooku pod adresem:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Project Number: 2020-3-PL01-KA205-094786

pl_PLPolish