Αρχική

Καλωσήρθατε στο έργο FOOTPRINT. Τί είναι το έργο FOOTPRINT; To FOOTPRINT είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα ψηφιακά μέσα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων για την κλιματική αλλαγή!

Σήμερα, η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και οι σημερινοί νέοι είναι οι βασικοί φύλακες του πλανήτη όσον αφορά το μέλλον του. Απαιτείται δράση σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο για την αλλαγή των συνηθειών των ανθρώπων, όπως είναι η υιοθέτηση προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης φιλικότερων προς το περιβάλλον και η εύρεση λύσεων στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουμε όλοι τώρα. Το έργο FOOTPRINT θέλει να προωθήσει την ποιότητα και την καινοτομία αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των σύμβουλων νέων για να τους υποστηρίξει στην αντιμετώπιση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής και ακόμη, να ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν ισάξιοι ηγέτες και παράγοντες επιρροής στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο FOOTPRINT προσφέρει ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης κατά την εργασία, ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημιουργίας Ταινιών μέσω Smartphone και ένα Εκπαιδευτικό Εργαλείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που υποστηρίζει νέους και σύμβουλους νέων. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι νέοι να σκέφτονται κριτικά και προληπτικά για το περιβάλλον, πρέπει πρώτα οι σύμβουλοι νέων να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στους τομείς της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική παρέμβαση στους νέους.

Έτσι, το FOOTPRINT βοηθάει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η ανάπτυξη πόρων στο έργο FOOTPRINT έχει σκοπό να ενδυναμώσει τους νέους μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους παρακινήσουν και θα τους εμπνεύσουν να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή.

Σχετικά με εμάς

Το FOOTPRINT προτείνει μια νέα προσέγγιση στην προώθηση λύσεων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ταινιών. Με τα προγράμματα κατάρτισης και με μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων, το έργο FOOTPRINT προσφέρει μια διαδραστική, πρακτική και ελκυστική προσέγγιση σε θέματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων που ενθαρρύνουν ενεργά την περιβαλλοντική συνείδηση.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου FOOTPRINT, οι εταίροι του έργου από την Πολωνία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία εργάζονται με νέους και σύμβουλους νέων απο κάθε χώρα-εταίρο ώστε να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν βασικές οριζόντιες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στη σημερινή σύγχρονη, ψηφιακή και μεταβαλλόμενη κοινωνία.

pexels-arina-krasnikova-6016377

Εκπαιδευτικό υλικό

IO1 – Εκπαίδευση κατά την Εργασία

Η εκπαίδευση θα δώσει σημαντική έμφαση στην χρήση ενσωματωμένης μάθησης με μη παραδοσιακές προσεγγίσεις και βασισμένες στην έρευνα και στην αξιοποίηση της πανταχού παρουσίας των νέων διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Θα διερευνήσει τους διαφορετικούς ρόλους των εκπαιδευτικών και θα υποστηρίξει τους εργαζόμενους σε αυτά τα περιβάλλοντα. Οι προτεινόμενοι βασικοί παράγοντες ικανοτήτων θα φέρουν δυνητικά ένα ευρύ φάσμα νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στη διαδικασία μάθησης, ειδικά στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

IO2 - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημιουργίας Ταινιών μέσω Smartphone

Το FOOTPRINT προτείνει μια εντελώς νέα αναπτυξιακή προσέγγιση για την απόκτηση βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων μέσω της δημιουργίας ταινιών με smartphone στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Θα περιλαμβάνει μια σειρά εξατομικευμένων προσεγγίσεων μάθησης για τη συμμετοχή των νέων και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και των ικανοτήτων τους. Εκτός από ένα ευρύ φάσμα διοικητικών, δημιουργικών και τεχνικών δεξιοτήτων που θα συζητηθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργίας ταινιών, άλλοι βασικοί τομείς οριζόντιων δεξιοτήτων που θα σημειωθούν μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας μάθησης με βάση την έρευνα και την ενσωματωμένη μάθηση, περιλαμβάνουν:

– Βάσει έρευνας: ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή, κατανόηση του περιβαλλοντικoύ αποτυπώματος, αίσθημα πρωτοβουλίας, κριτική σκέψη.

– Ενσωματωμένη μάθηση: αλφαβητισμός, αριθμητική, ομαδικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας.

IO3 - Εργαλειοθήκη Εκπαίδευσης Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Environmental Awareness Training Resource Toolkit
Partners will develop 12 training resources that look at different environmental themes such as waste management, sustainable travel, ethical fashion, consumer habits, energy consumption, food production, water conservation, etc. The full list of topics will be agreed at the first partner meeting. 12 different, thought provoking, training resources will be produced to help inform the youth target group about the environmental consequences of unsustainable practices that are accelerating climate change.

Εταίροι

AKLUB

Czech Republic

News

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Συμμετάσχετε και εσείς

Για να συμμετέχεις και να στηρίξεις το έργο μας, βρες και ακολούθησε τη σελίδα μας στο Facebook :

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number: 2020-3-PL01-KA205-094786

elGreek