Home

Vítejte v projektu FOOTPRINT. Co je projekt FOOTPRINT? FOOTPRINT je inovativní projekt, jehož cílem je rozvíjet dovednosti v oblasti digitálních médií a zvýšit povědomí o změně klimatu mezi mladými lidmi!

V dnešním světě je změna klimatu globálním problémem a dnešní mladí lidé jsou klíčovými strážci planety pro budoucnost. K tomu je zapotřebí akce na
individuální i kolektivní úrovni; změnit zvyky lidí; přijmout ekologičtější modely výroby a spotřeby; a najít řešení problému změny klimatu, kterému nyní všichni čelíme. Projekt FOOTPRINT chce podporovat kvalitu a inovace budováním dovedností pracovníků s mládeží, aby je podpořili při řešení problémů změny klimatu. Projekt chce povzbudit mladé lidi, aby se stali lídry a ovlivňovateli v boji proti změně klimatu.

Projekt FOOTPRINT nabízí školicí program pro pracovníky s mládeží; dále vzdělávací program pro tvorbu filmů na mobilech; a také sadu zdrojů pro vzdělávání v oblasti environmentálního povědomí. Tyto projektové produkty podporují mladé lidi i pracovníky s mládeží. Aby učitelé a pracovníci s mládeží dokázali udržet krok s mladými lidmi, musí se vzdělávat v oblasti digitálních kompetencí. A mladí lidé se zase musí učit kritickému myšlení, aby tak snadno nepodléhali manipulacím a fake news souvisejících s tématy změny klimatu.

Tímto se projekt FOOTPRINT zaměřuje na budování kompetencí mladých lidí, aby maximalizoval jejich potenciál a příležitosti k řešení změny klimatu. Rozvoj vzdělávacích zdrojů v rámci projektu FOOTPRINT má umožnit mladým lidem budovat si digitální dovednosti na jedné straně, ale také rozvíjet své znalosti a aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a boji proti změnám klimatu na straně druhé.

O nás

FOOTPRINT navrhuje nový přístup aktivní výuky pro mladé lidi. Mladí lidé budou vytvářet krátké filmy s enviromentální tématikou a u toho se učit. Výstupy projektu jsou určeny jak mladým lidem, tak učitelům a pracovníkům s mládeží. Projekt FOOTPRINT využívá interaktivní, praktický a přitažlivý styl výuky a vytvářené vzdělávací zdroje umožňují rozvoj digitálních kompetencí i znalostí o ochraně přírody a planety Země.

Projektový tým projektu FOOTPRINT je tvořený organizacemi z Polska, Irska, Španělska, České republiky, Řecka a Portugalska. Na projektu se podílejí mladí lidé i pedagogové. Společně rozvíjejí klíčové průřezové dovednosti a kompetence potřebné v dnešní moderní, digitální a měnící se společnosti.

pexels-arina-krasnikova-6016377

Učební materiály

IO1 – Vzdělávací program pro pedagogy

Vzdělávací program pro pedagogy bude klást významný důraz na práci s netradičními přístupy ke vzdělávání i na využívání online vzdělávacích prostředí. Prozkoumá různé role pedagogů a podpůrných pracovníků v těchto prostředích. Projekt podpoří rozvoj inovativních a zábavných vzdělávacích forem a nástrojů, které umožňují mladým lidem učit se zábavnou formou a z vlastních praktických zkušeností.

IO2 - Vzdělávací program pro tvorbu filmů na mobilních telefonech

FOOTPRINT navrhuje zcela nový přístup pro získávání klíčových průřezových dovedností prostřednictvím tvorby filmů na témata související se změnou klimatu. Projekt zapojí mladé lidi a podpoří jejich aktivitu, sebevědomí i kompetence. Během přípravy a propagace krátkých filmů se mladí lidé naučí spoustu znalostí, dovedností a získají nové kompetence. Mimo jiné získají následující:

– Získají znalosti o tématech souvisejících se změnou klimatu. Naučí se kritickému myšlení.

– Rozvinou své dovednosti v oblasti týmové práce, komunikace, leadershipu i filmové tvorby.

IO3 – Soubor vzdělávacích nástrojů v enviromentální oblasti

Partneři projektu připraví sadu nástrojů pro vzdělávání v oblasti environmentálního
povědomí. Vyvinou 12 vzdělávacích zdrojů, které se zaměří na různá environmentální témata, jako je nakládání s odpady, udržitelné cestování, spotřebitelské návyky, spotřeba energií, výroba potravin, ochrana vody atd. Úplný seznam témat bude dohodnut na první projektové schůzce. Vzdělávací nástroje jsou určeny mladým lidem a učí je, jak chránit naši planetu a omezit změny klimatu vyvolané lidskou činností.

Naši partneři

AKLUB

Czech Republic

News

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Zapojte se

Chcete-li se zapojit do projektu, sledujte nás na Facebooku na adrese:

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.

Project Number: 2020-3-PL01-KA205-094786

cs_CZCzech